MATP w Zabrzu

Dnia 9 marca w Hali Sportowej Pogoń Zabrze, odbył się XVIII Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Udział w nim wzięło 80 zawodników z całego województwa śląskiego. Regionalny Dzień Treningowy jest ukoronowaniem całorocznych przygotowań zawodników w ramach tzw. Programu Treningu Aktywności Motorycznej. Jest to program sportowo - rehabilitacyjny skierowany do osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz do osób ze znacznymi dysfunkcjami ruchowymi. Zawodnikami są osoby, które nie mogą brać udziału w tradycyjnych dyscyplinach sportowych.
Organizatorami zawodów byli: Klub Olimpiad Specjalnych "Komety" Zabrze, Zespół Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, Śląski Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych oraz Urząd Miasta w Zabrzu.