WOŚP 2016

Kolejny raz nasza szkoła czynnie przystąpiła do akcji WOŚP.
24 finał pod hasłem „Mierzymy wysoko!” ma na celu zbiórkę funduszy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. W ramach akcji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zorganizowali przedświąteczną kawiarenkę, a także kiermasz świąteczny oraz zbiórkę funduszy, z których całkowity dochód zostanie przeznaczony na ten szczytny cel. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.