Obiady

  1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Koszt jednego posiłku to 7,50 zł.
  2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
  3. Odwoływań obiadów proszę dokonywać wyłącznie za pomocą wiadomości sms, na numer tel.: 883 294 734.
  4. W grudniu oraz w czerwcu następuje zwrot niewykorzystanych środków (nadpłaty).
  5. W grudniu zgłoszenia nieobecności dziecka uwzględniane są do dnia 18.12.2023, a w czerwcu do dnia 17.06.2024.
  6. Wpłat należy dokonywać na numer konta stołówki szkolnej: 88 1160 2202 0000 0005 0855 0335, do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
  7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

 

Opłata za obiady w roku szkolnym 2023/2024

Numer konta stołówki szkolnej: 88 1160 2202 0000 0005 0855 0335

Kontakt: 883 294 734 (wiadomość sms).

Dla dzieci jedzących codziennie:

Wrzesień: 19 dni = 142,50 zł (przedszkole 21 dni = 157,50 zł)

Październik: 22 dni =  165 zł

Listopad: 21 dni = 157,50

Grudzień: 16 dni = 120 zł

Styczeń: 19 dni = 142,50 zł (przedszkolaki obecne w ferie dodatkowo 75 zł)

Luty: 14 dni = 105 zł

Marzec: 19 dni = 142,50 zł

Kwiecień: 18 dni = 135 zł

Maj: 18 dni = 135 zł

Czerwiec: 14 dni = 105 zł (przedszkole 20 dni = 150 zł)

Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność. W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka. W grudniu zgłoszenia nieobecności dziecka uwzględniane są do dnia 18.12.2023, a w czerwcu do dnia 17.06.2024.