Obiady

Regulamin

  1. Miesięczna opłata za obiady naliczana jest z góry. Koszt jednego posiłku to 7 zł.
  2. Warunkiem uwzględnienia odliczeń jest zgłoszenie nieobecności dziecka - odwołanie obiadów na określony czas w dniu poprzedzającym nieobecność.  W wyjątkowych sytuacjach nagłej choroby dziecka do godz. 8:00 w dniu nieobecności dziecka.
  3. Odwoływań obiadów proszę dokonywać wyłącznie za pomocą wiadomości sms, na numer tel.: 883 294 734.
  4. W grudniu oraz w czerwcu następuje zwrot niewykorzystanych środków (nadpłaty).
  5. W grudniu zgłoszenia nieobecności dziecka uwzględniane są do dnia 15.12.2022, a w czerwcu do dnia 18.06.2023.
  6. Wpłat należy dokonywać na numer konta stołówki szkolnej: 88 1160 2202 0000 0005 0855 0335,
    do 5 dnia danego miesiąca. W przypadku nieterminowego dokonywania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecko zostanie wypisane z obiadów.
  7. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu i właściwego zachowania się na terenie stołówki.

Opłata za obiady w roku szkolnym 2022/2023

Dla dzieci jedzących codziennie:

Wrzesień: 21 dni = 147 zł (przedszkole 22 dni = 154 zł)

Październik: 19 dni =  133 zł

Listopad: 20 dni = 140

Grudzień: 16 dni = 112 zł

Styczeń: 11 dni = 77 zł (przedszkolaki obecne w ferie 21 dni = 147zł)

Luty: 20 dni = 140 zł

Marzec: 23 dni = 161 zł

Kwiecień: 16 dni = 112 zł

Maj: 20 dni = 140 zł

Czerwiec: 14 dni = 98 zł (przedszkole 20 dni = 140 zł)

 

 

.