Przedszkole Specjalne nr 1

Przedszkole Specjalne nr 1 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Gliwicach działa od września 2013 . Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Naszym celem jest zapewnienie już od wczesnego dzieciństwa wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzimy pracę rewalidacyjną i korekcyjną, wspierając indywidualny rozwój dziecka.
 
Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:
 - niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim
 - uszkodzonym narządem ruchu,
 - niepełnosprawnością sprzężoną (z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku, dziecięcym porażeniem mózgowym)
 - ze spektrum autyzmu.
W naszym przedszkolu dziećmi z pełnym zaangażowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Swoimi działaniami obejmujemy pracę nie tylko z dziećmi, ale wspieramy także całą jego rodzinę.
 
W ramach zajęć w przedszkolu, nasi podopieczni, mają możliwość korzystania z zajęć specjalistycznych:
 - terapii mowy,
 - rehabilitacji ruchowej, w tym zajęć na basenie,
 - terapii Integracji Sensorycznej,
 - dogoterapii,
 - zajęć w Sali Doświadczania Świata.