Lekcje muzealne

W dniach 9, 15 października klasy 4a,5a,6a szkoły podstawowej uczestniczyły w lekcjach muzealnych prowadzonych przez pracowników Muzeum w Gliwicach. Pierwsza lekcja Ścieżką archeologiczną przez Gliwice odbyła się w Zamku Piastowskim. Przybliżyła ona uczniom historię Gliwic od czasów powstania miasta do czasów współczesnych. Prowadzący zajęcia opowiadał dzieciom o wykopaliskach archeologicznych prowadzonych na terenie miasta oraz ciekawych znaleziskach, które w ich trakcie poczyniono. Lekcja wzbogacona była prezentacją multimedialną, kartą pracy oraz żywym kontaktem z zabytkami.