Dostępny samorząd - granty

 

 

Loading...
 

 

Opis alternatywny zeskanowanych dokumentów:

Gliwice – miasto na prawach powiatu

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępne Gliwice - poprawa dostępności usług publicznych w gliwickich jednostkach organizacyjnych”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Gliwice dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez doposażenie jednostek w urządzenia wspomagające
oraz likwidacja istniejących barier architektonicznych.

Wartość grantu: 216 060,92 PLN