Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy nr 1 w Gliwicach

Zajęcia rewalidacyjno wychowawcze są to zajęcia szkolne dostosowane do dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim. Mogą być realizowane do 24 roku życia ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno – pedagogiczną. Orzeczenie jest ważne przez 5 lat.
Głównym celem zajęć jest stymulacja i usprawnianie dziecka z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu głębokim na poziomie odpowiednim do indywidualnych możliwości dziecka. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli oligofrenopedagogów i odbywaja się w salach klasowych jak i w Sali Doświadczania Świata, Sali gimnastycznej i Sali Integracji Sensorycznej.

W trakcie przebiegu zajęć nauczyciel stara się:
• nawiązać kontakt z dzieckiem (wzrokowy, werbalny, emocjonalny);
• rozwijać możliwość komunikacji z dzieckiem;
• stymulować zmysły;
• uczyć samodzielności w zakresie spożywania posiłków, ubierania się, załatwiania potrzeb fizjologicznych w stopniu możliwym dla dziecka;
• wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie otoczeniem, osobami w grupie;
• tłumaczyć świat zewnętrzny;
• usprawniać ruchowo dziecko;

Wykorzystuje się takie metody jak:
• Metoda Porannego Kręgu
• Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Program Aktywności Knill
• Atreterapia
• Muzykoterapia
• Metoda Marianny Frostig
• Metoda G. Domana
• Metoda Denisona
• Metoda Kepharta
• Bajkoterapia
• Metody relaksacyjne
• Dogoterapia, Felinoterapia